برنامه آزمون ارشد پرستاری درکلیه گرایش ها

آزمون 1                 25/9/90            

 

داخلی جراحی

مفاهیم پایه – پوست و سوختگی – چشم وENT

پرستاری کودکان

کودک سالم:

چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان

ارتقاء سلامت کودک شیرخوار و خانواده

مشکلات بهداشتی کودک شیرخوار

ارتقاء سلامت کودک نوپا وخانواده

بهداشت مادران

مفهوم پرستاری بهداشت مادران نوزادان- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی - لقاح

اصول مراقبتهای ویژه

شوک و سوختگی

بهداشت جامعه

تاریخچه و مفهوم بهداشت- عوامل موثر بر بهداشت- سازمان های بهداشت بین المللی- پیشگیری

بهداشت روان

تاریخچه روانپرستاری-محیط درمانی-بهداشت روانی-انگیزه ها و نیازها- مفهوم خود- بحران- استرس

زبان عمومی

 

 

آزمون 2                  9/10/90         

 

داخلی جراحی

قلب و عروق - تنفس

پرستاری کودکان

کودک سالم:

ارتقاء سلامت کودک خردسال وخانواده

مشکلات بهداشتی اوایل خردسالی(نوپایی و قبل از مدرسه)

ارتقاء سلامت کودک سن مدرسه و خانواده ومشکلات این دوره

ارتقاء سلامت نوجوان و خانواده

بهداشت مادران

تشخیص حاملگی- تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری-ناراحتی های جزئی دوران بارداری- مراقبتهای دوران بارداری

اصول مراقبتهای ویژه ccu

مفهوم بخش مراقبت های ویژه، آناتومی و فیزیولوژی قلب، بررسی بیماران مبتلا به اختلالات قلبی، آزمون های تشخیصی در بیماری های قلبی، بیماری عروق کرونر، انفارکتوس حاد میوکارد

بهداشت جامعه

شاخص های بهداشتی- وضعیت بهداشت در کشورهای پیشرفته- شبکه بهداشتی درمانی در ایران

بهداشت روان

ارتباط و ارتباط درمانی- نشانه شناسی و فرایند پرستاری در بیماریهای روانی- سبب شناسی اختلالات روانی

زبان عمومی

 

 

آزمون 3             23/10/90          

 

 

داخلی جراحی

اعصاب – ICU- CCU

پرستاری کودکان

: کودک بیمار:

نوزاد پر خطر و خانواده

بهداشت مادران

روشهای بررسی سلامت جنین- ژنتیک و مشاوره ژنتیکی- زایمان طبیعی- روشهای کاهش درد زایمان

اصول مراقبتهای ویژه

:ccu : الکتروکاردیوگرام، مراقبت پرستاری از مددجوی دارای پیس میکر، احیای قلبی و ریوی

بهداشت جامعه

جمعیت وبهداشت جامعه- بهداشت مادر و کودک، مدارس- آموزش بهداشت

بهداشت روان

درمان در روان پزشکی

زبان عمومی

 

 

آزمون  4                 7/11/90             

 

 

داخلی جراحی

گوارش - ارتوپدی

پرستاری کودکان

مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری وبستری شدن

مفاهیم کلی مرتبط با روش های مراقبتی اطفال

مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به معاولیت و بیماری مزمن

کودک در حال احتضار

بهداشت مادران

دوره بعد از زایمان- نوزاد پر خطر-تغذیه با شیر مادر

اصول مراقبت های ویژه: ICU

: آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی، برقراری راه هوایی، اکسیژن درمانی

:

 

بهداشت جامعه

بهداشت روانی- پیشگیری و کنترل بیماریها- تیم بهداشتی- بهداشت دهان و دندان -آشنایی با پرونده خانوار- ازدواج- خانواده- ساختار خانواده-مراحل زندگی خانواده- خانواده های آسیب پذیر

بهداشت روان

اسکیزوفرنی- اختلالات خلقی

زبان عمومی

 

 

 

 

آزمون 5                  21/11/90      

 

 

 

 

 

             

                                       آزمون5

تمامی دروس

1 و 2 و 3 و 4

 

 

آزمون 6              12/12/90    

 

داخلی جراحی

غدد - کبد ومجاری صفراوی- دیابت

پرستاری کودکان

اختلالات شناختی و حسی

اختلالات آب و الکترولیت

اختلالات کلیوی

بهداشت مادران

روشهای پیشگیری از بارداری- وضعیت های پرخطر- خونریزیهای دوران بارداری

اصول مراقبت های ویژه: ICU

اختلالات تنفسی حاد، بررسی گازهای خون شریانی

بهداشت جامعه

واکسیناسیون

بهداشت روان

اختلالات اضطرابی- اختلالات شبه جسمی

زبان عمومی

 

 

آزمون 7                        26/12/90 

 

داخلی جراحی

کلیه و مجاری ادراری – آب والکترولیت

پرستاری کودکان

اختلالات تنفسی

اختلالات سیستم گوارشی

بهداشت مادران

بیماریهای داخلی جراحی در بارداری-حاملگی های دوقلویی و چندقلویی- اختلالات جفت،جنین،آمنیون- زایمان های آسیب پذیر

اصول مراقبت های ویژه: ICU

تهویه مکانیکی، جراحی قلب، مراقبت پرستاری از بیماران در حال اغما، کنترل عفونت در بخش های ویژه، زخم های فشاری

بهداشت جامعه

معلولیت-بحران-سوء رفتار در خانواده-طلاق- اعتیاد- فرایند پرستاری در خانواده- بازدید منزل -

تغذیه کودک- رشدو تکامل

بهداشت روان

اختلالات تجزیه ای- اختلالات کنترل تکانه

زبان عمومی

 

 

آزمون8                          18/1/91        


 

داخلی جراحی

بیماریهای عفونی – ایمنولوژی- خون

پرستاری کودکان

اختلالات قلبی

بهداشت مادران

زایمان زودرس- اعمال جراحی و مامایی در زایمان- زجر جنین

اصول مراقبتهای ویژه :

دیالیز وبیماریهای کلیوی

بهداشت جامعه

تنظیم خانواده- جامعه- بهداشت آب، فاضلاب - زباله، هوا،مسکن، پرتوها،حرفهای ،روستا،مواد غذایی- آلودگیهای ناشی از حشرات- اقدامات بهداشتی در بلایا- پیشگیری از سوانح و حوادث

بهداشت روان

اختلالات شخصیت

زبان عمومی

 

 

آزمون 9                  1/2/91  

 


 

داخلی جراحی

: سرطان – بیماریهای زنان – اتاق عمل

پرستاری کودکان

اختلالات خونی

اختلالات سیستم عصبی

بهداشت مادران

نوزادان آسیب پذیر- آسفیکسی نوزادان و احیا-صدمات وارده به مادر ونوزاد-عوارض بعداز زایمان-نازایی

اصول مراقبتهای ویژه

: فوریتهای پزشکی، مسمومیت ،گزیدگی،اورژانس و...)

بهداشت جامعه

برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی- تحقیق در پرستاری- اسهال-آسیب های اجتماعی- غربالگری- مطالعات اپیدمیواوژی

بهداشت روان

اختلالات روان تنی- اختلالات جنسی و خودکشی

زبان عمومی

 

 

 

 

 

 

آزمون 10                   15/2/91

 

                                       آزمون10

کلیه دروس

مرور 6 و 7 و 8و9

 

                                                                                 

آزمون 11                   5/3/90

 

 

تمامی دروس

آزمون جامع

 

 

آزمون 12              15/3/91

 

 


 

تمامی دروس

آزمون جامع

 

 

آزمون پرستاری سالمندی:

شامل درس های داخلی و جراحی(ضریب 5)، بهداشت جامعه (ضریب4)، روان پرستاری (ضریب3)، زبان عمومی (ضریب2) می باشد.

 

آزمون ویژه نوزادان شامل :

پرستاری کودکان ( کودک سالم و بیمار) (3 ضریب) - پرستاری مراقبت های ویژه (ضریب2) - بهداشت مادران و نوزادان (ضریب2) - برنامه کشوری شیر مادر واحیاء نوزاد، واکسیناسیون و ارتقای سلامت مادر و نوزاد(ضریب1) - زبان عمومی (ضریب2)

آزمون ارشد مراقبت های ویژه: شامل درس های داخلی و جراحی(ضریب 2)، پرستاری مراقبت های ویژه (ضریب5)، روان پرستاری (ضریب1)، زبان عمومی (ضریب2)

آزمون ارشد پرستاری: شامل درسهای داخلی و جراحی(ضریب 4 )، پرستاری کودکان ( کودک سالم و بیمار) (2 ضریب)، بهداشت مادران و نوزادان (ضریب2) ، بهداشت جامعه (ضریب2)، روان پرستاری (ضریب2)، زبان عمومی (ضریب2) می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
پرستار

سلام چه جوری می توانیم در ازمون شرکت کنیم؟