# فرایند_پرستاری_کمردرد

مراقبتهای پرستاری در جراحی فتق دیسک بین مهره ای

مراقبتهای پرستاری در جراحی فتق دیسک بین مهره ای                     بررسی بعد از عمل2:1 -کنترل V/S-برسی از نظرهماتوم و خونریزی و ترشحCSFاز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 476 بازدید